Зорилго


Бидний зорилго

Америкийн Монголчуудын холбоо нь АНУ улс, түүн дундаа Чикаго хот орчмын Монголчууддаа туслах, үйлчлэх, үйл ажиллагаа зохион байгуулах зорилгоор байгуулагдсан Монголчуудын анхны холбоо юм.